دعوت از دوستان

کاربران « مهمان ما » می توانند بعد از وارد شدن به سامانه در قسمت پروفایل نسبت به دعوت از دوستان جهت پیوستن به خانواده بزرگ « مهمان ما » اقدام نماید

قایل توضیح است که هنگامی که دوستان دعوت شده از طرف شما در سامانه « مهمان ما » ثبت نام نمایند یک روز اشتراک رایگان باشگاه مشتریان به شما تعلق خواهد گرفت و تا یک سال هر خریدی که دوست دعوت شده در سامانه « مهمان ما » انجام دهد 50 % هزینه خرید آن به حساب شما واریز می شود.

به عنوان مثال شما دوست خود (علی) را به سامانه دعوت می کند هنگامی که علی در سایت ثبت نام نماید یک روز اشتراک رایگان باشگاه مشتریان به شما تعلق می گیرد و هر خرید که علی در سایت انجام دهد 50% مبلغ آن به حساب شما منظور می شود.

مثلا اگر علی اشتراک یک ساله باشگاه مشتریان که مبلغ آن 150 هزار تومان هست را خریداری نماید مبلغ 75 هزار تومان به حساب شما واریز می گرددو این فرآیند تا یک سال ادامه خواهد داشت

در واقع شما فقط با دعوت از دوستان خود به سایت و تشویق آنان به خرید اشتراک باشگاه مشتریان می توانید براحتی کسب درآمد داشته باشید. پس تا کسان دیگری دوستان شما را به سامانه دعوت نکرده اند عجله نموده آن ها را به سایت دعوت نمائید تا فرصت کسب درآمد آن را از دست ندهید


دعوت از مراکز تخفیف

جهت جامع تر شده خانواده بزرگ « مهمان ما » کاربران می توانند با مراکزی که مدنظرشون هست در لیست مراکز تخفیف « مهمان ما » قرار بگیرند، صحبت نموده و ماهیت کار « مهمان ما » را به آنان توضیح داده و آن ها را به همکاری در سامانه « مهمان ما » دعوت نمایند

با معرفی هر مرکز و بعد از عقد قرارداد موفقیت آمیز با آن مرکز مبلغ 20 هزار تومان به حساب شما واریز می شود